Sân bay Phan Thiết có thể được khởi công xây dựng trong năm 2020