Chính phủ gỡ vướng mắc để sớm xây dựng sân bay Phan Thiết