Bất động sản vẫn là nơi “trú ẩn” của dòng tiền nhà đầu tư?